Self-service till iPad ökar elevernas säkerhet

Self-service till iPad ökar elevernas säkerhet

Digitala verktyg i skolan blir allt vanligare. För att underlätta hanteringen av dessa använder många en MDM-lösning, med möjlighet till self-service. Med detta system installerat på elevernas iPad ...

Säkrare användning av iPad med hjälp av MDM i skolan

Säkrare användning av iPad med hjälp av MDM i skolan

Fördelarna med att använda iPad i skolundervisningen är många. Till en iPad finns tusentals läromedelsinriktade appar att ladda ned som kan öka motivationen och lusten att lära sig nya saker. ...

Rivstarta terminen med centralt förberedda iPad (DEP)

Rivstarta terminen med centralt förberedda iPad (DEP)

Som IKT-pedagog har du ett viktigt uppdrag inom skolutveckling och i att skapa förutsättningar som gynnar digitalt lärande. Detta långsiktiga arbete får ibland sättas åt sidan av praktiska skäl – som ...